KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014

Projekt címe:

Siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása 

 

Projektazonosító:

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014

 

Támogatás összege:

5 920 866 279 Ft

 

Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége

NFP – Dél-Balaton Konzorcium

 

Konzorcium tagjai:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

Székhely: 8640 Fonyód, Fő út 19.

www.fonyod.hu

 

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság

Vízgyügy, Hulladékgazdálkodási és KA Végrehajtó Főosztály

Székhely:  1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.

1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: 06-1-795-1700

Telefax: 06-1-795-0697

Honlap: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

 

A projekt célja

A projekt elsődleges célja, hogy hosszú távú megoldást nyújtson a térségben lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezésére. A program megszűnteti a talajvíz szennyezését, valamint a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetését, így biztosítva a Balaton vízminőségének védelmét. 

A projekt a dél-balatoni régió szennyvízkezelésének megoldására jött létre azokon a településeken, amelyeken a fejlesztés szükségessége indokolható. Ezeken a területeken a szennyvíz kezelése megoldatlan, ellenőrizhetetlen és a környezetvédelmi jogszabályok előírásainak sem felel meg maradéktalanul.

Az agglomeráció települései szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása címet viselő projektbe Siófok, Balatonendréd, Balatonföldvár, Zamárdi települések tartoznak. Fontos gyakorlati cél, hogy további nem ellátott településrészeken is épüljön ki közműves szennyvízelvezetés, illetve az ehhez szükséges szennyvíztisztító kapacitás. Az ellátottság növelése érdekében új települések és településrészek is csatornázásra kerülnek. A csatornázás csak a kiírás alapján támogathatónak ítélt területeket érinti és az állandó lakosok ellátását szolgálja. Az optimális szennyvízelvezető rendszer kiválasztását alapos műszaki gazdaságossági vizsgálatok előzték meg.

Az újonnan csatornázandó részek miatt, illetve a már ellátott területeken a további rákötési lehetőségek biztosítása okán az elsődlegesen megoldandó feladat a szennyvíztisztítási kapacitás fejlesztése és az üzemeltetési biztonság növelése. A megvalósítandó változatban az agglomeráció településeiről érkező szennyvizek tisztítására egy új, „zöldmezős" szennyvíztisztító telepet terveztünk, amely Siófok város részletes rendezési tervében (RRT) kijelölt területre épül. A telep kiszolgálásához és működéséhez szükséges infrastrukturális feltétételeket meg kell teremteni: kell építeni a bekötőutat, valamint a külső energia- és ivóvízellátást.

 

A projekt honlapja

http://www.szennyviz-siofok.hu/