Az NFP Nonprofit Kft. részére irodaszer beszerzése és szállítása

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

 

Az NFP Nonprofit Kft. (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak szerint előzetes piaci konzultációt folytat a „Az NFP Nonprofit Kft. részére irodaszer beszerzése és szállítása” tárgyú eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők tájékoztatása érdekében. 

Jelen felhívás nem minősül indikatív ajánlatkérésnek vagy ajánlatkérésnek.  

Ajánlatkérő saját mérlegelése alapján küld indikatív és végleges ajánlatkérést a jelen felhívás alapján regisztrált gazdasági szereplők részére. Ajánlattevő regisztrálása nem jelent kötelezettséget Ajánlatkérő számára arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő felé megkereséssel éljen. 

Ajánlatkérő ez úton is felhívja tisztelt Érdeklődők figyelmét a Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltakra, mely szerint nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, (b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt. 28. § (4) bekezdés] vett részt. 

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök: 

 

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról; 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról; 

 

Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok: 

Ajánlatkérő székhelyén (azaz 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) irodaszer értékesítése és szállítása. 

Az Ajánlatkérő által igényelt irodaszerek listáját az 1. sz. melléklet szerinti összesítő táblázat tartalmazza. A lista tájékoztató jellegű. 

Tajekoztato_irodaszer

Jelentkezési_lap_irodaszer

Irodaszer_lista