Adatvédelmi tisztviselő és információ biztonsági felelős beszerzése megbízási jogviszony keretében az NFP Nonprofit Kft. részére

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

2019. DECEMBER 13.

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben részt kíván venni az „Adatvédelmi tisztviselő és információ biztonsági felelős beszerzése megbízási jogviszony keretében az NFP Nonprofit Kft. részére” tárgyú beszerzési eljárásban, abban az esetben lehetősége van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ajánlatkérő) közvetlen beszerzési nyilvántartásába.

 

A során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, hivatalos e-mail cím, telefonszám) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt az uzemeltetes@nfp.hu email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőt, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az Ajánlatkérő beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas gazdasági szereplőket tud meghívni, részvételre felhívni.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak Ajánlatkérő részéről.

 

Ajánlatkérő 2013. június 1-jén kezdte meg működését, 100 %-ban állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság, amelyet – jogszabályban kapott feladata és hatásköre alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter alapított.

 

Ajánlatkérő célja a magyarországi a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül a szennyvízelvezetés- és tisztítás, ivóvízminőség-javítás, hulladékgazdálkodás tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások hatékony, szakszerű és sikerorientált megvalósításának elősegítése.

 

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról;

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról;

A Jelentkezőkkel szembeni további elvárás, hogy az alábbi kizáró okok egyike sem álljon fenn:

 

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot a jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték;

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre figyelemmel az Ajánlatkérő csak átlátható szervezettel kötheti meg a szerződést;

aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

 

 

Fentiekre tekintettel, Ajánlatkérő olyan gazdasági szereplők jelentkezését tudja figyelembe venni, akik a fenti feltételeknek megfelelnek és nem állnak kizáró okok hatálya alatt.

 

 

 

A teljesítés helye: Budapest

 

Elérhetőségek:

 

E-mail: uzemeltetes@nfp.hu

 

Fax: +36 1 239 0420

 

 

 

Jelentkezési_lap_adatvedelmi IBF  

 

2 sz Feladatleírás