KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001

Projekt címe:

A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése

 

Projektazonosító:

KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001

 

Támogatás összege:

4 619 000 000 Ft

 

Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége:

NFP – OVF Konzorcium

 

Konzorcium tagjai:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

www.ovf.hu

 

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság

Vízgyügy, Hulladékgazdálkodási és KA Végrehajtó Főosztály

Székhely:  1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.

1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: 06-1-795-1700

Telefax: 06-1-795-0697

Honlap: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

 

A projekt célja

A környezeti és gazdasági folyamatok eredményként a vízi létesítmények stratégiai jelentősége világszerte felértékelődik. Ezek hagyományosan társadalmi és gazdasági igényeket elégítettek ki, de működtetésükkel kapcsolatban egyre inkább előtérbe kerülnek az ökológiai és a klímaváltozásból adódó klímavédelmi szempontok is. A vizek és vízi létesítmények kezeléséhez, fejlesztéséhez alapvető fontosságú olyan adatbázis létrehozása és működtetése, amely a már létező adatok felülvizsgálatával és kiegészítésével objektív képet nyújt az ország területén lévő vizek és vízi létesítmények tényleges elhelyezkedéséről, geometriai adatairól és tulajdonviszonyairól.

Ennek érdekében valósul meg – az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében – „A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése” (KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001) című projekt, amelynek fontosabb elemei:

  • A csatorna partélek valós helyzetének rögzítése;
  • Kereszt-szelvények felvétele 200 m-enként és minden csatorna-keresztezésnél (befogadónál);
  • Magassági alapadatok rögzítése minden műtárgynál és keresztező közműnél is;
  • Az utak esetében az átereszek küszöbszintjének és az utak terepszintjének bemérése;
  • Minden keresztező létesítmény esetében és a keresztszelvényeknél is fényképfelvétel készítése koordinátapontokkal (EOV).

A helyszíni felmérések alapján megállapításra kerül a vizsgált csatornák teljes hosszára vonatkozó pontos helyrajzi szám alapú ingatlan-nyilvántartás összeállítása. A felmérések adatai és a vízgazdálkodási társulatoknál meglévő nyilvántartásokban lévő adatok alapján kimutatható, hogy milyen jellegű eltérések tapasztalhatók a csatornák természetbeni és nyilvántartási állapota között.

Továbbá csatornánként hossz-szelvények készülnek, melyek kiértékelése képet ad az érintett csatornák tényleges fizikai állapotáról és vízszállítási képességéről. Ezen adatok alapján döntéseket lehet hozni a csatorna karbantartásával kapcsolatos tevékenységéről (hol, melyik szelvényben, milyen jellegű munkálatok, mennyi munkaerő szükséges stb).

Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál működő Vízügyi Adattár rendelkezésre álló számítástechnikai kapacitása nem elegendő a megnövekedett adatmennyiség tárolására és kezelésére, ennek érdekében hardver és szoftver fejlesztésre is sor kerül.

 

A projekt honlapja

http://bekkakataszter.hu/