Az NFP Nonprofit Kft. részére szennyfogó szőnyeg szolgáltatás biztosítása

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

2019. DECEMBER 13.

 

Az NFP Nonprofit Kft. (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak szerint előzetes piaci konzultációt folytat a „Az NFP Nonprofit Kft. részére szennyfogó szőnyeg szolgáltatás biztosítása” tárgyú eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők tájékoztatása érdekében.

Jelen felhívás nem minősül indikatív ajánlatkérésnek vagy ajánlatkérésnek. 

Ajánlatkérő a jelen felhívás alapján regisztrált gazdasági szereplők részére jogosult indikatív ajánlatkérést küldeni, valamint ajánlattételre felhívni a feladatleírásban rögzített feladatok ellátására a regisztrált gazdasági szereplőket. Ajánlatkérő ez úton is felhívja tisztelt Érdeklődők figyelmét a Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltakra, mely szerint nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, (b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt. 28. § (4) bekezdés] vett részt.

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

 

  • 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról;

  • 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról;

 

Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok:

 

Az NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) székhelyén (azaz 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) a 2. és 5. emeleten 1-1 db szennyfogó szőnyeg elhelyezése és kéthetenkénti cseréje a műszaki leírás (1. sz. melléklet) szerint.

 

1. sz. melléklet   

 

Tajekoztato_szonyeg_szolgaltatas  

 

Jelentkezési_lap_szonyeg_szogaltatas