KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015

Projekt címe:

Kéthely agglomeráció szennyvízkezelése 

 

Projektazonosító:

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015

 

Támogatás összege:

1 900 733 287 Ft

 

Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége

NFP – Dél-Balaton Konzorcium

Konzorcium tagjai:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

Székhely: 8640 Fonyód, Fő út 19.

www.fonyod.hu

 

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság

Vízgyügy, Hulladékgazdálkodási és KA Végrehajtó Főosztály

Székhely:  1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.

1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: 06-1-795-1700

Telefax: 06-1-795-0697

Honlap: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

 

A projekt célja

A projekt a dél-balatoni régió szennyvízkezelésének megoldására jött létre azokon a településeken, amelyeken a fejlesztés szükségessége indokolható. Ezeken a területeken a szennyvíz kezelése megoldatlan, ellenőrizhetetlen és a környezetvédelmi jogszabályok előírásainak sem felel meg maradéktalanul.

Az üzembiztonsági kockázat csökkentése érdekében a balatonkeresztúri végátemelő és a kéthelyi szennyvíztisztító telep között a már meglévő nyomócső mellé párhuzamosan még egy nyomócsövet kell lefektetni, így ha az egyik nyomócső meghibásodik, akkor a másik nyomócsövön még eljut a telepre a végátemelőben összegyűlt szennyvíz. Továbbá szükséges még a párhuzamos nyomóvezeték kiépítésének vizsgálata is a két átemelő között. Ez a két átemelő Balatonkeresztúr belterületén helyezkedik el. A két nyomóvezetékeken érkező szennyvíz sokszor torlódik és kiöntést eredményez. A Szív utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca között gyakran történnek kiöntések. Ennek okán a két átemelő közötti nyomócsőszakaszon új nyomócső kerül megépítésre.

A jelenlegi szennyvíztisztító telep főbb műtárgyainak, gépészetének műszaki állapota és kapacitása képes ellátni a tervezett szennyvízmennyiség kezelését, viszont a telepre érkező biológiai terhelés tisztítását és így a szigorú kibocsátási határértékek betartását már nem tudja teljesíteni.

Kéthely esetében harmadfokú szennyvíztisztító telep kiépítésére valamint a meglévő szennyvíztisztító telep technológiai bővítésére van szükség. A meglévő szennyvíztisztító telep intenzifikálása, fejlesztése a mostani telep kerítéshatárain belül, illetve a megvásárolandó 0115/6-os helyrajzi számú területen belül történik meg.

 

A projekt honlapja

http://www.szennyviz-kethely.hu/