GDPR

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

  

 2018. MÁRCIUS 21.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben részt kíván venni az NFP Nonprofit Kft. adatvédelmi szabályzatának, adatvédelmi/adatbiztonsági folyamatainak felülvizsgálata és az Európai Parlament és Európai Tanács 2016/679. Rendelete (továbbiakban: GDPR rendelet) szerinti új, belső szabályzat(ok) megalkotása, egyéb kapcsolódó tanácsadási tevékenység ellátása szakértői tevékenység ellátásában, abban az esetben lehetősége van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési közvetlen nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, hivatalos e-mail cím) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt az uzemeltetes@nfp.hu email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

Az NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2013. június 1-jén kezdte meg működését, 100 %-ban állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság, amelyet – jogszabályban kapott feladata és hatásköre alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter alapított.

 

A Társaság feladat- és hatáskörét az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet, és az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet határozza meg. A Társaság célja a magyarországi a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül a szennyvízelvezetés- és tisztítás, ivóvízminőség-javítás, hulladékgazdálkodás tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások hatékony, szakszerű és sikerorientált megvalósításának elősegítése.

 

Beszerzés tárgya: Az NFP Nonprofit Kft. adatvédelmi szabályzatának, adatvédelmi/adatbiztonsági folyamatainak felülvizsgálata és az Európai Parlament és Európai Tanács 2016/679. Rendelete (továbbiakban: GDPR rendelet) szerinti új, belső szabályzat(ok) megalkotása, egyéb kapcsolódó tanácsadási tevékenység ellátása

 

1. Ajánlattevő által ellátandó feladatok az alábbiak:

ajánlatkérő adatvédelmi szabályzatának felülvizsgálata,

ajánlatkérő adatvédelmi és adatbiztonsági folyamatainak felülvizsgálata,

a GDPR rendeletnek megfelelő új, belső szabályzat(ok) megalkotása

javaslattétel új adatvédelmi és adatbiztonsági folyamatokra és szükség esetén a már meglévő informatikai folyamatok módosítására, különösen az alábbi szempontok mentén:

           - adattérkép

           - adattisztítás

           - dokumentációk: ennek keretében a szerződésekkel, tájékoztatókkal, nyilatkozatokkal kapcsolatos elvárások, 

             érdekmérlegelési teszt, PIA, adatkezelések belső nyilvántartása

 

2. A teljesítés időtartama: 2018. május 2.

3. A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (azaz 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.)

 

Elérhetőségek:

E-mail: - 

Fax: +36 1 239 0420

 

Szíves jelentkezését előre is megköszönöm.

  Jelentkezési lap 

 

2018. MÁRCIUS 14.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben részt kíván venni az NFP Nonprofit Kft. adatvédelmi szabályzatának, adatvédelmi/adatbiztonsági folyamatainak felülvizsgálata és az Európai Parlament és Európai Tanács 2016/679. Rendelete (továbbiakban: GDPR rendelet) szerinti új, belső szabályzat(ok) megalkotása, egyéb kapcsolódó tanácsadási tevékenység ellátása szakértői tevékenység ellátásában, abban az esetben lehetősége van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési közvetlen nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, hivatalos e-mail cím) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt az uzemeltetes@nfp.hu email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

  

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

  

Az NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2013. június 1-jén kezdte meg működését, 100 %-ban állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság, amelyet – jogszabályban kapott feladata és hatásköre alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter alapított.

  

A Társaság feladat- és hatáskörét az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet, és az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet határozza meg. A Társaság célja a magyarországi a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül a szennyvízelvezetés- és tisztítás, ivóvízminőség-javítás, hulladékgazdálkodás tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások hatékony, szakszerű és sikerorientált megvalósításának elősegítése.

  

Beszerzés tárgya: Az NFP Nonprofit Kft. adatvédelmi szabályzatának, adatvédelmi/adatbiztonsági folyamatainak felülvizsgálata és az Európai Parlament és Európai Tanács 2016/679. Rendelete (továbbiakban: GDPR rendelet) szerinti új, belső szabályzat(ok) megalkotása, egyéb kapcsolódó tanácsadási tevékenység ellátása.

 

1. Ajánlattevő által ellátandó feladatok az alábbiak:

 ajánlatkérő adatvédelmi szabályzatának felülvizsgálata,

ajánlatkérő adatvédelmi és adatbiztonsági folyamatainak felülvizsgálata,

a GDPR rendeletnek megfelelő új, belső szabályzat(ok) megalkotása

javaslattétel új adatvédelmi és adatbiztonsági folyamatokra és szükség esetén a már meglévő informatikai folyamatok módosítására, különösen az alábbi szempontok mentén:

            - adattérkép

            - adattisztítás

            - dokumentációk: ennek keretében a szerződésekkel, tájékoztatókkal, nyilatkozatokkal kapcsolatos elvárások, 

              érdekmérlegelési teszt, PIA, adatkezelések belső nyilvántartása

   

2. A teljesítés időtartama: 2018. május 2.

 3. A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (azaz 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.)

  

Elérhetőségek:

E-mail: -

Fax: +36 1 239 0420

  

Szíves jelentkezését előre is megköszönöm.

 

 Jelentkezési lap