KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0091

Projekt címe:

Erdőtelek - szennyvízgyűjtő csatorna és szennyvíztisztító telep építése

 

Projektazonosító:

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0091

 

Támogatás összege:

1 327 949 902 Ft

 

Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége

NEFPI - Erdőtelek Konzorcium

 

Konzorcium tagjai

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Erdőtelek Község Önkormányzata

Székhely: 3358 Erdőtelek, Fő utca 105.

www.erdotelek.hu

 

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság

Vízgyügy, Hulladékgazdálkodási és KA Végrehajtó Főosztály

Székhely:  1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.

1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: 06-1-795-1700

Telefax: 06-1-795-0697

Honlap: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

 

A projekt célja

Erdőteleken a szennyvízelvezetés és kezelés jelenleg nem megoldott. A kommunális szennyvíz túlnyomó része szakszerű tisztítás nélkül a talajba jut. A talajba jutó szennyvíz jelentősen károsítja a talajvizet, valamint az onnan táplált rétegvizet egyaránt. Erdőtelek tartósan magas talajvízállású terület, a meglévő kisszámú emésztő rendkívül hamar megtelik. A projekt célja, Erdőtelek belterületén csatornahálózat létesítése és a keletkező kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztítása. 

A tervezett hálózat tisztán gravitációs 21,5 km gerinccsatornát, 4 közbenső és 1 végátemelőt és a hozzájuk tartozó 1,7 km nyomócsövet, valamint 1250 db házi bekötést tartalmaz. A hálózatból érkező szennyvizet egy naponta 311 köbméter hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep fogadja. A telep szakaszos átfolyású, kétmedencés SBR-rendszerű, a tisztított vizek befogadója a Hanyi-ér.

A beruházás a talaj, felszíni- és a felszín alatti vizek védelmére a javasolt intézkedések betartása mellett nem jelent kockázatot, hatása pozitív, a talaj és a felszín alatti vizek minőségében javulás várható. A felszíni víz terhelés a szennyvízkezelő telep terveiben megadott kibocsátási határértékeket nem haladja meg.

 

A projekt honlapja

http://beruhazas.eu/erdotelek/