Az NFP Nonprofit Kft. részére irattári polcrendszer beszerzése, szállítása és helyszíni szerelése

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

Az NFP Nonprofit Kft. (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak szerint előzetes piaci konzultációt folytat a „Az NFP Nonprofit Kft. részére irattári polcrendszer beszerzése, szállítása és helyszíni szerelése” tárgyú eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők tájékoztatása érdekében.

Jelen felhívás nem minősül indikatív ajánlatkérésnek vagy ajánlatkérésnek.

Ajánlatkérő a jelen felhívás alapján regisztrált gazdasági szereplők részére jogosult indikatív ajánlatkérést küldeni, valamint ajánlattételre felhívni a feladatleírásban rögzített feladatok ellátására a regisztrált gazdasági szereplőket. Ajánlatkérő ez úton is felhívja tisztelt Érdeklődők figyelmét a Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltakra, mely szerint nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, (b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt. 28. § (4) bekezdés] vett részt.

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi     szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a  2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató     szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról;
   

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi     szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról;

Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok:

Az NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) székhelyén (azaz 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) a 2. és 5. emeleten kialakításra kerülő irattár vonatkozásában, polcrendszer szállítása és szerelése a műszaki leírás (1. sz. mellékelt) és a mellékelt rajz (2. és 3. sz. melléklet) szerint.

Jelentkezési_lap_polcrendszer

Tajekoztato_polcrendszer

1. sz. mellékelt

2. sz. mellékelt

3. sz. mellékelt