Víziközmű

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

 

2018. MÁRCIS 28.

 

Szennyvíz és/vagy ivóvízminőség javító és/vagy hulladékgazdálkodási és/vagy távhő projektjeink tekintetében a beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatokhoz esetlegesen szükséges ingatlanrendezési eljárásokban elvégzendő geodéziai és ingatlan értékbecslési munkákban közreműködő teljesítésre képes, szakmailag megbízható, megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező szakcégeket keresünk közbeszerzési és/vagy beszerzési eljárásokban való részvételre. Az alábbi felületen kínálunk lehetőséget, lehetőség szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozások részére, hogy érdeklődésüket jelezzék felénk.

 

Főbb geodéziai feladatok leírása:

Ingatlan kisajátítási eljárás: A Kstv. 24 § (5) bekezdés szerinti kisajátítási terv elkészítése

Vízvezetési szolgalmi jog alapítás: szolgalmi jogi változási vázrajz elkészítése, az illetékes földhivatalnál az eljárás lefolytatása

Telekalakítás: telekalakítással kapcsolatban egyeztetés a helyi építési hatósággal, változási vázrajz, telekalakítási dokumentáció elkészítése, földhivatali záradékoltatása, az illetékes földhivatalnál az eljárás lefolytatása

Termőföld ideiglenes/végleges más célú hasznosítása: az ingatlan-nyilvántartási változásokhoz szükséges dokumentáció elkészítése, az illetékes földhivatalnál az eljárás lefolytatása

Erdőterület termelésből való kivonása: az ingatlan-nyilvántartási változásokhoz szükséges dokumentáció elkészítése, az illetékes földhivatalnál az eljárás lefolytatása

  

 Főbb értékbecslési feladatok leírása:

Ingatlan vásárlás: Ingatlan értékbecslés, az ingatlan forgalmi értékének meghatározása

Ingatlan kisajátítási eljárás: Ingatlan értékbecslés, az ingatlan forgalmi értékének meghatározása

Vízvezetési szolgalmi jog alapítás: Ingatlan értékbecslés, az ingatlan forgalmi értékének meghatározása

Telekalakítás: Ingatlan értékbecslés, az ingatlan forgalmi értékének meghatározása

Termőföld ideiglenes/végleges más célú hasznosítása: Ingatlan értékbecslés, az ingatlan forgalmi értékének meghatározása

Erdőterület termelésből való kivonása: Ingatlan értékbecslés, az ingatlan forgalmi értékének meghatározása

  

Indikatív projektlista:A mindenkor hatályos 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat a „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési kerete” által meghatározott és a vonatkozó jogszabályok alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt projektek

 

 A kérdőív kitöltését követően az érdeklődő vállalkozók adatait a beszállítói partner adatbázisban rögzítjük, amely alapján a cégek auditálását végezzük. Az auditálást konkrét projektigényekhez igazodva végezzük el, amennyiben ehhez további információra van szükségünk, úgy az alábbi kérdőívben megadott kapcsolattartón keresztül munkatársunk felveszi önökkel a kapcsolatot.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az auditálásról csak pozitív eredmény esetén küldünk értesítést, amely nem jelent automatikus megbízási felkérést. A szolgáltatók kiválasztására az auditált szolgáltatói adatbázisból a konkrét projektek esetén a vonatkozó törvényi- és jogszabályi előírásoknak megfelelően lebonyolított közbeszerzési/beszerzési eljárással kerül sor.

 

Aktuális kivitelezői partner auditálási határidő: 2018.04.03.

 

A jelentkezéseket az alábbi kérdőív kitöltésével 2018.03.28 reggel 8.00 órától 17 óráig

 

 A kérdőíveket a vizikozmu.beszerzes@nfp.hu email-címre szükséges benyújtani a megfelelő határidőben.

    

  (Jelentkezési lap) 

  

2018. MÁRCIS 21.

 

Szennyvíz és/vagy ivóvízminőség javító és/vagy hulladékgazdálkodási és/vagy távhő projektjeink tekintetében a beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatokhoz esetlegesen szükséges ingatlanrendezési eljárásokban elvégzendő geodéziai munkákban közreműködő teljesítésre képes, szakmailag megbízható, megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező szakcégeket keresünk közbeszerzési és/vagy beszerzési eljárásokban való részvételre. Az alábbi felületen kínálunk lehetőséget, lehetőség szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozások részére, hogy érdeklődésüket jelezzék felénk.

 

Főbb feladatok leírása:

Ingatlan kisajátítási eljárás: A Kstv. 24 § (5) bekezdés szerinti kisajátítási terv elkészítése

Vízvezetési szolgalmi jog alapítás: szolgalmi jogi változási vázrajz elkészítése, az illetékes földhivatalnál az eljárás lefolytatása

Telekalakítás: telekalakítással kapcsolatban egyeztetés a helyi építési hatósággal, változási vázrajz, telekalakítási dokumentáció elkészítése, földhivatali záradékoltatása, az illetékes földhivatalnál az eljárás lefolytatása

Termőföld ideiglenes/végleges más célú hasznosítása: az ingatlan-nyilvántartási változásokhoz szükséges dokumentáció elkészítése, az illetékes földhivatalnál az eljárás lefolytatása

Erdőterület termelésből való kivonása: az ingatlan-nyilvántartási változásokhoz szükséges dokumentáció elkészítése, az illetékes földhivatalnál az eljárás lefolytatása

 

Indikatív projektlista: A mindenkor hatályos 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat a „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési kerete” (ÉFK) által meghatározott és a vonatkozó jogszabályok alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt projektek

 

A kérdőív kitöltését követően az érdeklődő vállalkozók adatait a beszállítói partner adatbázisban rögzítjük, amely alapján a cégek auditálását végezzük. Az auditálást konkrét projektigényekhez igazodva végezzük el, amennyiben ehhez további információra van szükségünk, úgy az alábbi kérdőívben megadott kapcsolattartón keresztül munkatársunk felveszi önökkel a kapcsolatot.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az auditálásról csak pozitív eredmény esetén küldünk értesítést, amely nem jelent automatikus megbízási felkérést. A szolgáltatók kiválasztására az auditált szolgáltatói adatbázisból a konkrét projektek esetén a vonatkozó törvényi- és jogszabályi előírásoknak megfelelően lebonyolított közbeszerzési/beszerzési eljárással kerül sor.

 

Aktuális kivitelezői partner auditálási határidő: 2018.03.26.

 

A jelentkezéseket az alábbi kérdőív kitöltésével 2018.03.21 8.00 órától 17.00 óráig fogadjuk.

A kérdőíveket a - email-címre szükséges benyújtani a megfelelő határidőben.

  

  (Jelentkezési lap)

 

2018. FEBRUÁR 21.

 

Szennyvíz és/vagy ivóvízminőség javító projektjeink tekintetében a 300 Mft értékhatárt el nem érő építési beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére teljesítésre képes, szakmailag megbízható, megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező kivitelező cégeket keresünk közbeszerzési és/vagy beszerzési eljárásokban való részvételre. Az alábbi felületen kínálunk lehetőséget, lehetőség szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozások részére, hogy érdeklődésüket jelezzék felénk.

 

A kérdőív kitöltését követően az érdeklődő kivitelezők adatait kivitelező beszállítói partner adatbázisban rögzítjük, amely alapján a cégek auditálását végezzük. Az auditálást konkrét projektigényekhez igazodva végezzük el, amennyiben ehhez további információra van szükségünk, úgy az alábbi kérdőívben megadott kapcsolattartón keresztül munkatársunk felveszi önökkel a kapcsolatot.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az auditálásról csak pozitív eredmény esetén küldünk értesítést, amely nem jelent automatikus megbízási felkérést. A szolgáltatók kiválasztására az auditált szolgáltatói adatbázisból a konkrét projektek esetén a vonatkozó törvényi- és jogszabályi előírásoknak megfelelően lebonyolított közbeszerzési/beszerzési eljárással kerül sor.

 

 Aktuális kivitelezői partner auditálási határidő: 2018.02.26.

 

A jelentkezéseket az alábbi kérdőív kitöltésével 2018.02.21 reggel 8.00 órától 2018.02.21-én 17 óráig fogadjuk.

 

A kérdőíveket a vizikozmu.beszerzes@nfp.hu email-címre szükséges benyújtani a megfelelő határidőben.

 

  (Jelentkezési lap)

  (Projektlista)

 

2017. OKTÓBER 3.

 

MT és CBA írás

Felhívjuk a piaci szereplők figyelmét, hogy amennyiben részt kívánnak venni az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozó (KEHOP szennyvízelvezetési és -tisztítási, és ivóvízminőség-javító beruházások/projektek) előkészítése és megvalósítása kapcsán készítendő megvalósítási tanulmányok és költséghaszonelemzések elkészítésében, valamint a kapcsolódó szakértői feladatok teljesítésében, abban az esetben lehetőségük van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési közvetlen nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során a Jelentkező legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt a - email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

  (letölthető word formátumban)

   

Tervező beszerzések :

Felhívjuk a piaci szereplők figyelmét, hogy amennyiben részt kívánnak venni az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozó (KEHOP szennyvízelvezetési és -tisztítási, és ivóvízminőség-javító beruházások/projektek) előkészítésében és megvalósításában, továbbá egyéb beszerzési igény teljesítésében, abban az esetben lehetőségük van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési közvetlen nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt a - email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

 (letölthető excel formátumban)

 

  (letölthető word formátumban) 

 

2017. SZEPTEMBER 20.

 

Vagyonértékelés

 

Felhívjuk a piaci szereplők figyelmét, hogy amennyiben részt kívánnak venni az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozó, a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló víziközmű projektek megvalósításához, a víziközművek üzembe helyezéséhez és fenntarthatóságához kapcsolódó szakértői feladatok ellátása kapcsán indítandó közbeszerzési eljárások bírálati feladatainak ellátásában, valamint a tárgybeli tanácsadói tevékenységek elvégzésében, úgy lehetőségük van regisztrációval közvetlenül bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során a Jelentkező legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt a  vizikozmu.beszerzes@nfp.hu email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába.

Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

MT és CBA

 

Felhívjuk a piaci szereplők figyelmét, hogy amennyiben részt kívánnak venni az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozó (KEHOP szennyvízelvezetési és -tisztítási, és ivóvízminőség-javító beruházások/projektek) előkészítése és megvalósítása kapcsán készítendő megvalósítási tanulmányok és költséghaszonelemzések elkészítésében, valamint a kapcsolódó szakértői feladatok teljesítésében, abban az esetben lehetőségük van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési közvetlen nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során a Jelentkező legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt a  vizikozmu.beszerzes@nfp.hu email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába.

Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

 (letölthető word formátumban)

 

2017. JÚLIUS 3.

 

Felhívjuk a piaci szereplők figyelmét, hogy amennyiben részt kívánnak venni az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozó (KEHOP szennyvízelvezetési és -tisztítási, és ivóvízminőség-javító beruházások/projektek) műszaki ellenőri feladatainak végrehajtásában, továbbá egyéb kapcsolódó beszerzési igények teljesítésében, úgy lehetőségük van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt a - email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

 (letölthető word formátumban)

 

 (letölthető xls formátumban)

 

 

2017. JÚNIUS 14.

 

Felhívjuk a piaci szereplők figyelmét, hogy amennyiben részt kívánnak venni az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozó (KEHOP szennyvízelvezetési és -tisztítási, és ivóvízminőség-javító beruházások/projektek) előkészítésében és megvalósításában, továbbá egyéb beszerzési igény teljesítésében, abban az esetben lehetőségük van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési közvetlen nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt a - email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

(letölthető word formátumban)

 

(letölthető xls formátumban)

 

2017. JÚNIUS 9.

 

Felhívjuk a piaci szereplők figyelmét, hogy amennyiben részt kívánnak venni az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozó (KEHOP szennyvízelvezetési és -tisztítási, és ivóvízminőség-javító beruházások/projektek) műszaki ellenőri feladatainak végrehajtásában, továbbá egyéb kapcsolódó beszerzési igények teljesítésében, úgy lehetőségük van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt a - email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

 (letölthető word formátumban)

 

 (letölthető xls formátumban)