Informatika

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

   

2018. MÁRCIUS 14.

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

Az NFP Nonprofit Kft. informatikai biztonsági szabályzatának elkészítése, informatikai folyamatainak felülvizsgálata az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény szerinti új, belső szabályzat(ok) megalkotása, egyéb kapcsolódó tanácsadási tevékenység ellátása feladatok elvégzésére teljesítésre képes, szakmailag megbízható, megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező cégeket keresünk közbeszerzési és/vagy beszerzési eljárásokban való részvételre. Az alábbi felületen kínálunk lehetőséget, lehetőség szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozások részére, hogy érdeklődésüket jelezzék felénk.

 

 

 

A kérdőív kitöltését követően az érdeklődő kivitelezők adatait kivitelező beszállítói partner adatbázisban rögzítjük, amely alapján a cégek auditálását végezzük. Az auditálást konkrét projektigényekhez igazodva végezzük el, amennyiben ehhez további információra van szükségünk, úgy az alábbi kérdőívben megadott kapcsolattartón keresztül munkatársunk felveszi önökkel a kapcsolatot.

 

 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az auditálásról csak pozitív eredmény esetén küldünk értesítést, amely nem jelent automatikus megbízási felkérést. A szolgáltatók kiválasztására az auditált szolgáltatói adatbázisból a konkrét projektek esetén a vonatkozó törvényi- és jogszabályi előírásoknak megfelelően lebonyolított közbeszerzési/beszerzési eljárással kerül sor.

 

 

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

 

 

Beszerzés tárgya: Az NFP Nonprofit Kft. informatikai biztonsági szabályzatának elkészítése, informatikai folyamatainak felülvizsgálata az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény szerinti új, belső szabályzat(ok) megalkotása, egyéb kapcsolódó tanácsadási tevékenység ellátása.

 

 

 

1. Ajánlattevő által ellátandó feladatok az alábbiak:

 

 

 

ajánlatkérő informatikai biztonsági szabályzatának elkészítése

folyamatainak felülvizsgálata,

a 2013. évi L. tv. előírásainak megfelelő új, belső szabályzat(ok) megalkotása

javaslattétel új elektronikus információbiztonsági folyamatokra és szükség esetén a már meglévő folyamatok módosítására

javaslattétel biztonsági szintbe sorolásra

felelősségek, hatáskörök, elkötelezettségek meghatározása

üzletmenet folytonossági tervezés (BCP), működési kockázatok meghatározása, incidenskezelés leírása, környezeti bizonytalansági tényezők leírása

informatikai katasztrófaterv (DRP); DRP terv alkalmazási körülmények meghatározása, értesítési listák meghatározása, változáskezelés, mentési és visszaállítási tervek

 

 

2. A teljesítés időtartama: 2018. május 2.

 

 

 

3. A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (azaz 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.)

 

 

 

Elérhetőségek:

 

E-mail: -

 

Fax: +36 1 239 0420

 

 

 

 

 

Szíves jelentkezését előre is megköszönöm.

 

 Jelentkezési lap

 

JÚLIUS 24.

 

Felhívjuk a piaci szereplők figyelmét, hogy amennyiben részt kívánnak venni az NFP Nonprofit Kft. projektjei elektronikus nyilvántartási rendszerének kialakításában, illetve a működése során felmerülő informatikai jellegű fejlesztésekkel összefüggő tevékenységek információ-technológiai és tanácsadói támogatásában, úgy lehetőségük van regisztrációval közvetlenül bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során a Jelentkező legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt az - email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába.

Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

 (letölthető word formátumban)