Weboldalfejlesztés az NFP Nonprofit Kft. részére

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

2021.06.17. 

 

Tisztelt Érdeklődő!

Felhívjuk a figyelmét, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. „Weboldalfejlesztés az NFP Nonprofit Kft. részére tárgyú beszerzési eljárás indítását tervezi, amely eljárás kapcsán jelen felhívás alapján lehetősége van regisztrációval bekerülni a NFP Nonprofit Kft. ezen tárgyban tervezett beszerzési eljárásban ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők közvetlen nyilvántartásába.

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, hivatalos e-mail cím) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt az uzemeltetes@nfp.hu email címre 2021. június17-én 16 óráig küldjék meg!

Tájékoztatjuk T. Érdeklődő Gazdasági szerepelőt, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor, vélhetően alkalmas gazdasági szereplőket tud meghívni, részvételre felhívni.

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Érdeklődő Gazdasági szerepelőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

Az NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ajánlatkérő) 2013. június 1-jén kezdte meg működését, 100 %-ban állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság, amelyet – jogszabályban kapott feladata és hatásköre alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter alapított.

Ajánlatkérő célja a magyarországi Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül a szennyvízelvezetés- és tisztítás, ivóvízminőség-javítás, hulladékgazdálkodás tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások hatékony, szakszerű és sikerorientált megvalósításának elősegítése.

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, többek között:

  • 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról;
  • 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról;
  • 323/2020. (VII.1.) Korm. rendelet az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról.

 

Az Érdeklődő Gazdasági szerepelővel szembeni további elvárás, hogy vonatkozásában az alábbi kizáró okok egyike sem álljon fenn:

  • egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot a jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
  • végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték;
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre figyelemmel az Ajánlatkérő csak átlátható szervezettel kötheti meg a szerződést;
  • aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

Fentiekre tekintettel, Ajánlatkérő olyan gazdasági szereplők regisztrációját tudja figyelembe venni, akik az adott beszerzés tárgya szerinti feladat végzésére jogosultak, a feladat teljesítéséhez szükséges feltételeknek megfelelnek és nem állnak kizáró okok hatálya alatt.

 

A nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok:

Ajánlatkérő weboldalának (www.nfp.hu) modernizálását, arculatváltását, kompatibilis platformra, minden böngészővel kompatibilis átdolgozását, cseréjét kívánja megvalósítani.

Ehhez olyan fejlesztői csapatot keresünk, akik a magas biztonsági elvárásoknak megfelelően, az igények alapján az új arculatot megtervezik, minden közkedvelt böngészőből és mobil eszközről használható oldalt készítenek, majd ezt a továbbiakban támogatják és üzemeltetik.

 

Elérhetőségek:

E-mail: uzemeltetes@nfp.hu

 

Fax: +36 1 239 0420