Jogi szolgáltatások

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV! 

2022. augusztus 4. 

Tisztelt Érdeklődő! 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben részt kíván venni az Általános jogi tanácsadási és jogi képviseleti feladatok ellátása az NFP Nonprofit Kft. részére” tárgyú beszerzési eljárásban, abban az esetben lehetősége van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. közvetlen beszerzési nyilvántartásába. 

 

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, kamarai nyilvántartási szám, hivatalos e-mail cím, képviseletre jogosult neve) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és cégszerűen aláírt formanyomtatványt a beszerzes@nfp.hu email címre küldjék meg  

 

2022. augusztus 04. napján 17.00 óráig. 

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőt, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartásának aktualizálása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas gazdasági szereplőket tud részvételre felhívni. 

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről. 

 

Az NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ajánlatkérő) 2013. június 1-jén kezdte meg működését, 100 %-ban állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság, amelyet – jogszabályban kapott feladata és hatásköre alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter alapított. 

 

Ajánlatkérő célja a magyarországi a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül a szennyvízelvezetés- és tisztítás, ivóvízminőség-javítás, hulladékgazdálkodás tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások hatékony, szakszerű és sikerorientált megvalósításának elősegítése. 

 

 

 

Beszerzés tárgya: Általános jogi tanácsadási és jogi képviseleti feladatok ellátása az NFP Nonprofit Kft. részére 

 

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök: 

 • 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról; 
 • 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról; 
 • 323/2020. (VII.1.) Korm. rendelet az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő 

 • a beszerzési eljárás értelmében a feladatai ellátása során az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárnia. 

 

 

Nyertes Ajánlattevő fő feladata Ajánlatkérő mindennapi működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó általános jogi tanácsadás és jogi képviseleti tevékenység ellátása.  

 

 

1. Ajánlattevő által ellátandó, konkrét tevékenységek részletezése az alábbiakban foglalható össze azzal, hogy a felmerülő feladatok felsorolása példálózó, nem taxatív jellegű felsorolása: 

Általános jogi tanácsadási feladatok 

 • Bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljáráshoz kapcsolódó jogi tanácsadás; 
 • Jogi tanácsadói szolgáltatás támogatási jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben (pl. Irányító Hatóság szabálytalansági eljárások);  
 • Ajánlatkérő követelés-kezelésével kapcsolatos jogi tanácsadás, szállítói tartozások és követelések ügyiratainak vizsgálata, ügyvédi felszólítás; 
 • Ajánlatkérő részére európai uniós jogi tanácsadás, uniós támogatási jogszabályokkal, intézményrendszerrel kapcsolatos jogi tanácsadás; 
 • Szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatos jogi tanácsadás; 
 • Működéssel összefüggő egyéb, ügyvédi közreműködést igénylő jogi tanácsadási feladatok. 

Jogi képviseleti feladatok  
 • Jogi képviselet bírósági, választott bírósági vagy más igazságügyi szerv előtt; 
 • Jogi képviselet hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljárásban; 
 • Jogi képviselet bármely jogszabályok betartását ellenőrző szervezet eljárása során, így például Alapító, ÁSZ, KEHI, hazai forrású támogatási jogviszony megvalósítását ellenőrző szerv; 
 • Közigazgatási peres képviselet ellátásával kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a közbeszerzési döntések elleni jogorvoslatok eljárásainak esetére; 
 • Munkaügyi peres és nem peres eljárásokban történő képviselet ellátása; 
 • Jogi képviselet polgári peres ügyekben akár felperesi, akár alperesi oldalon, ide értve a támogatási jogviszonnyal összefüggésben indult pereket is; 
 • Jogi képviselet ellátása nemperes eljárásokban ide értve a hazai forrásból származó támogatási jogviszonnyal összefüggésben indult pereket is; 
 • Jogi képviselet adóügyi ügyekben; 
 • Jogi képviselet egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy annak felügyelete alatt.  

2. A teljesítés időtartama: tervezetten 12 hónap 

 

3. A teljesítés helye: elsődlegesen a beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő székhelye, szükség esetén személyes egyeztetés és konzultáció Ajánlatkérő székhelyén (azaz 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) 

 

 

Elérhetőségek: 

E-mail: beszerzes@nfp.hu  

Fax: +36 1 239 0420 

 

Jelentkezes NFP ceg nyilvantartasba_jogi szolg.docx 

  

JÚLIUS 18.

 

Felhívjuk a piaci szereplők figyelmét, hogy amennyiben részt kívánnak venni az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozó az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján megvalósítandó ivóvíz, szennyvíz, hulladék tárgyú beruházások/projektek ingatlan ügyeinek kapcsán szükséges jogi feladatok ellátásában, abban az esetben lehetőségük van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési közvetlen nyilvántartásába.

 

Az előzetes regisztráció során az Ügyvéd, Ügyvédi Iroda legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, kamarai nyilvántartási szám) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt a - email címre küldjék meg.

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőket, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas vállalkozásokat tud meghívni, részvételre felhívni.

  

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

 

 (letölthető word formátumban)