IKVA regisztráció

Tisztelt leendő IKVA Felhasználó!

Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (továbbiakban: IKVA rendszer) lehetővé teszi, hogy az ország összes településére és víziközműrendszerére kiterjedően naprakész információk álljanak rendelkezésre a víziközmű-szolgáltatásra kiterjedő engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési hatósági feladatokhoz, az ellátáshoz, a fenntartáshoz, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó finanszírozástervezési, illetve rendszerszintű szervezési feladataihoz. 

Az IKVA rendszer fenntartója a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, aki a rendszer üzemeltetését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdés alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el.

 

Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (továbbiakban: IKVA rendszer) működését az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól szóló 74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szabályozza.

 

Regisztrációra és az IKVA rendszer felhasználására jogosultak körét a Kormányrendelet 1. §-a az alábbiak szerint határozza meg:

  • víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter
  • vízgazdálkodásért felelős miniszter
  • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
  • víziközmű-szolgáltató
  • ellátásért felelős
  • vízügyi hatóság
  • vízügyi igazgatóság.

 

Az IKVA rendszer felhasználására jogosult szervezetek részéről igény esetén több személy számára is igényelhető felhasználói jogosultság, ebben az esetben minden felhasználó esetén külön regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. Tekintettel arra, hogy minden felhasználói regisztrációhoz külön űrlapot szükséges kitölteni, így lehetőség van az adott felhasználók szerepköréről, jogosultságáról külön, akár egymástól eltérően rendelkezni.

 

A felhasználói regisztrációs űrlapot számítógépes kitöltés, majd az ezt követő hitelesítés után eredeti példányban postai úton az NFP Nonprofit Kft. 1554 Budapest Pf.: 118 postacímre, elektronikus hitelesítés esetén e-mailben az ikva@nfp.hu e-mail címre szükséges megküldeni. Elektronikus hitelesítésnél, kérjük, mindkét elektronikus szignó, illetve időbélyeg kerüljön az elektronikus példányra. A regisztráció státuszáról e-mailben értesítjük a szervezetet, a munkavállalót.

 

A regisztrációs eljárás folyamatával kapcsolatosan felmerült kérdéseit szintén az ikva@nfp.hu e-mail címre küldhetik meg Társaságunk részére.

 

Az IKVA rendszerbe történő regisztráció eljárásrendjét az Üzemeltetési Szabályzat rögzíti, míg a regisztrációs jogosultság biztosításához szükséges személyes adatok kezelése az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján történik. A regisztráció megkezdése előtt, kérjük, mindkét dokumentumot figyelmesen tanulmányozza át.

 

Az Üzemeltetési Szabályzat rögzíti továbbá az IKVA rendszer felé történő szakmai adatszolgáltatás módjára, az adatok kezelésére és az azok lekérdezési módjára vonatkozó előírásokat.

 

A Felhasználói Regisztrációs Űrlap itt, illetve a www.ikva.gov.hu portál bejelentkezési felületén a „Regisztrációs űrlap” menüpont alatt érhető el.

 

   

NFP Nonprofit Kft.