KEOP-1.4.0/12-2013-0001

Projekt címe:

Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése

 

Projektazonosító:

KEOP-1.4.0/12-2013-0001

 

Támogatás összege:

10 000 000 000 Ft

 

Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság

Vízgyügy, Hulladékgazdálkodási és KA Végrehajtó Főosztály

Székhely:  1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.

1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: 06-1-795-1700

Telefax: 06-1-795-0697

Honlap: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

 

A projekt célja

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján el kell végezni a víziközművek vagyonértékelését. Ehhez elengedhetetlen a közmű-alapadatok és alaptérképek formai egységének megteremtése és térképi nyilvántartás elkészítése. Az így létrejövő kataszter országosan, egységes alapelvek és műszaki szempontok alapján tartalmazza a közműveket (ivóvíz, szennyvíz). 

A fejlesztés során elkészülő közhiteles víziközmű-kataszter legfőbb célja és hozadéka egy egységes szemlélet szerinti struktúrával és műszaki tartalommal létrejövő adatbázis, amely alkalmas a közműadatok lehető legpontosabb nyilvántartására, feldolgozására, továbbá adatszolgáltatásra. 

Az országos közhiteles víziközmű-kataszter és a kapcsolódó web-es felhasználói felületet támogatja az alapszintű közműegyeztetéseket és a víziközmű tervezési feladatokat, alkalmas a vagyonértékelési feladatok teljes körű kiszolgálására. 

 

A projekt honlapja

http://vikka.hu/