Bemutatkozás

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. célja a magyarországi szennyvízelvezetés- és tisztítás, ivóvízminőség-javítás, hulladékgazdálkodás tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások hatékony, szakszerű és sikerorientált megvalósításának elősegítése a Környezeti és Energia Operatív Programon (KEOP), illetve a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül.

 

Az NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2013. június 1-jén kezdte meg működését. 100 %-ban állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság, amelyet – jogszabályban kapott feladata és hatásköre alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter alapított. A 2007-2013-as programozási időszakban aTársaság a hazai fejlesztéspolitikai intézményrendszer keretein belül új típusú megközelítést képviselt. Projektfelügyelői rendszer működtetésével az érintett önkormányzatok számára segítséget nyújtott abban, hogy a már elnyert pályázatok, vagy a még csak ötlet formájában meglévő projektlehetőségek megvalósuljanak és a településeken élők érdekeit szolgálva járuljanak hozzá Magyarország derogációs kötelezettségeinek teljesítéséhez.

 

A 2014-2020-as programozási időszakban a Társaság feladat- és hatáskörét, jelentős feladatbővülést eredményezve, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet, továbbá az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

A kormányzati szándék értelmében, a 2014-2020 programozási időszakban, a Társaság kedvezményezettként és konzorciumvezetőként vesz részt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) terhére finanszírozott derogációs és egyéb tagállami kötelezettségek teljesítését szolgáló projektekben, és ezen státuszában több száz, megközelítőleg 500 milliárd forint összértékű projektet készít elő, bonyolít le, illetve részt vesz ezek megvalósításában.